- Giải trí, Truyện cười

Ai nịnh ai?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

– Tôi giàu anh có nịnh tôi không

Người nghèo:

– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

About chuyenlamgiau

Read All Posts By chuyenlamgiau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *